Pagina 1 van 2  > >>

Op donderdag 25 mei zijn het museum en café Roosenburgh van 13-17 uur geopend.
 

24-05-2017 | Nieuws

UITVERKOCHT | De Funeraire Academie organiseert op 26 mei een excursie naar de Romeinse Katakomben in Valkenburg. Met rondleiding en lezingen.

31-03-2017 | Nieuws

Especially for You is een luchtige tentoonstelling over een impopulair object: de doodskist.

Te zien vanaf 24 maart.

15-03-2017 | Nieuws

Zondag 5 februari opent Visiting Hours in de Tuinzaal. Tegelijk eindigt Best of Class 1 over dood & architectuur. De makers vertellen over hun project; architect en docent Chris Scheen geeft een inleiding.

24-01-2017 | Nieuws
De Funeraire Academie organiseerde op donderdag 15 december 2016 samen met Tilburg School of Humanities en het Meertens Instituut KNAW een symposium over levensverhalen.
17-10-2016 | Nieuws

Vaillant Fonds steunt Kenniscentrum Tot Zover

Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover in Amsterdam ontwikkelt educatieve pakketten voor scholieren dankzij steun van het Dr. C.J. Vaillantfonds, het goededoelenfonds van de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC). 

Henry Keizer, secretaris van de LVC: “Het geven van voorlichting over de dood is belangrijk. Zeker ook aan jongeren. Dit project, waarbij Museum Tot Zover het initiatief heeft genomen om verschillende schoolpakketten te ontwikkelen, wordt dan ook door het Dr. C.J. Vaillantfonds van harte ondersteund.” Met het nieuwe lesmateriaal geeft Museum Tot Zover een belangrijke impuls aan het kenniscentrum. Het museum ontvangt € 50.000, zodat kan worden begonnen met het maken van de pakketten.

Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover profileert zich in toenemende mate als kenniscentrum op het gebied van de dood en uitvaartcultuur. ´Voorlichting aan kinderen en jongeren is daarbij een speerpunt´, aldus directeur Guus Sluiter. ´Ieder kind wordt in zijn of haar jonge leven op één of andere wijze met de dood geconfronteerd. Het bespreekbaar maken in de les helpt een goede rouwverwerking later. Eerlijk antwoord geven op vragen neemt ook angsten over de dood weg. Kennis van uitvaartrituelen bij de verschillende culturen in onze samenleving leidt bovendien tot meer begrip en acceptatie en wellicht ook tot inspiratie.´

Voor Kenniscentrum Tot Zover is inmiddels een projectleider aangesteld in de persoon van Laura Cramwinckel. Zij is afgestudeerd religiewetenschapper met een achtergrond in design en duurzaam ondernemerschap. Cramwinckel is tevens projectleider van de Funeraire Academie, het platform tussen uitvaartbranche en academische wereld.

Ambitie
Het is de ambitie van Tot Zover om te beschikken over meerdere educatieve pakketten of lesbrieven voor jongeren, bestemd voor verschillende schoolsoorten en leeftijden. Ook wil het museum komen tot een goede inventarisatie van reeds bestaande literatuur. De bestaande bibliotheek van tweeduizend titels wordt daarom online toegankelijk gemaakt. De donatie van het Vaillant Fonds levert een belangrijke bijdrage aan de opstartfase van het kenniscentrum.

Vaillant Fonds
Het Dr. C.J. Vaillant Fonds is het goededoelenfonds van de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC). Vanaf 1997 worden de opbrengsten van de in de crematoria verzamelde metalen ondergebracht in dit gemeenschappelijk fonds. Inmiddels zijn al vele goede doelen gesteund, waaronder KWF Kankerbestrijding, KNGF Geleidehonden en Stichting Achter de Regenboog.