urnen Maria van Kesteren

CollectieCollectie

De basis van de museumcollectie wordt gevormd door enkele schenkingen of bruiklenen van particulieren en organisaties. Van belang was de verzameling die Henk Kok bij elkaar bracht voor Museum Tot Zover. Hierin bevinden zich vooral objecten en documenten die aan de uitvaartbranche zijn gerelateerd. In 2002 schonk Wim Vlaanderen zijn grafzerken, uniformen en lijkkleden.
De historische collectie van De Nieuwe Ooster is in langdurige bruikleen gegeven aan het museum. Ook van vele andere particulieren en bedrijven ontving het museum objecten. Zo maakte de Facultatieve Verzekeringen in 1996 de aankoop mogelijk van twee schitterende lijkkoetsen en werden door de Nederlandse Orde van Jezuïeten verschillende voorwerpen geschonken of in langdurige bruikleen afgestaan.
Verzamelaar Bert Spoelder gaf zijn lijkwagens in miniatuur in langdurige bruikleen. Gedenksieradenproducent Tjalling Wolthuis schonk in 2008 zeven schitterende urnen van Maria van Kesteren. Fotograaf Marloes van Doorn schonk in 2011 haar serie Death Portraits aan het museum.

De verzameling zoals die door Museum Tot Zover wordt getoond biedt onder meer een overzicht van de tradities en gebruiken op het gebied van sterven, begraven en rouwverwerking in Nederland. Er zijn bijvoorbeeld voorwerpen die betrekking hebben op de uitvaartbranche, zoals het uniform van een aanspreker en een flitspuit, die werd gebruikt om nare luchtjes te verdrijven in sterfkamers. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan moderne uitvaartrituelen, bijvoorbeeld in andere culturen. Ook kunstenaars komen aan het woord.

Een greep uit de collectie: een 1ste klasse staatsielijkkoets, een Fourgeon Funèbre (vrachtkoets voor het vervoer van twee kisten), een rouwberline (volgkoets), een kleine glaskoets (achterlader), miniaturen van lijkkoetsen en lijk-auto's, dodenmaskers, chinese rouwobjecten, uniek film-materiaal, draagbaren, grafzerken, grafmonumenten, urnen, dodenlantaarns, uniformen van aansprekers en koetsiers, lijkkisten, baarkleden, kistbeslag, crucifixen, een rouwbijbel, rouwdrukwerk, rouwkleding, rouwsieraden, haarschilderijen, rouwserviezen, moderne rouwobjecten, ashangers, docu-menten, bidprentjes, gravures, litho's en foto's.

Niet de gehele collectie kan worden getoond in het museum.