Contact

Museum Tot Zover is gevestigd op begraafplaats, crematorium en gedenkpark De Nieuwe Ooster.

Bezoek- en postadres

Museum Tot Zover
Kruislaan 124
1097 GA  Amsterdam
020-694 04 82

e-mailadres

info@totzover.nl

sociale media

  facebook.com/totzover
  @MuseumTotZover

Donaties op bankrek. 51.62.62.467 t.n.v. penningmeester Stichting Nederlands Uitvaartmuseum, Den Haag