Disclaimer

Museum Tot Zover spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen volledig en juist is. Museum Tot Zover kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die door middel van deze website wordt gevonden.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Bij gebruik van de gegevens van de website van Museum Tot Zover dient de bron vermeld te worden. Museum Tot Zover behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken.