De Funeraire Academie is een platform waar wetenschap en uitvaartbranche elkaar vinden in gedeelde academische interesse rondom de dood en uitvaartcultuur. De Funeraire Academie bevordert en structureert die ontmoeting.

Missie
De dood is ´in´. Afscheid, rouw en herdenkingsrituelen zijn het afgelopen decennium een meer prominente plaats in het maatschappelijk domein gaan innemen. Evengoed kleven er taboes aan de dood. Er zijn tal van verschillende houdingen ten aanzien van het levenseinde en deze plurifomiteit aan opvattingen is onderwerp van maatschappelijk debat en onderzoek.

Daarbij kent Nederland een levendige - multiculturele - uitvaartcultuur die continue in ontwikkeling is. Door de vergrijzende bevolking zal het aantal sterfgevallen in de periode 2020 -2040 flink toenemen. Vraag is daarbij welke kwaliteiten, innovaties en betekenissen dit meebrengt in onze funeraire (erfgoed)cultuur en uitvaartwereld?

Academie model
De Funeraire Academie wil rondom deze thematiek kennis bundelen, ontwikkelen en delen. Ze biedt een toegankelijk podium waar academici, onderzoekers en praktijkexperts elkaar ontmoeten en inspireren. Daarbij is ze tevens een instrument om een breder publiek te bereiken. De Funeraire Academie stimuleert reflectie en een breder perspectief op ritualiteit en beleving van dood, rouw en herdenken in Nederland. 

Activiteiten
De Funeraire Academie ontplooit verschillende activiteiten. Te denken valt aan expert-meetings, symposia, workshops, master classes en het beheren van een website als digitaal platform voor kennisuitwisseling. Een openbare scriptiebank rondom het thema dood, met papers en afstudeerprojecten van HBO en Universitaire opleidingen, staat in de planning.

De Stuurgroep per januari 2017
- Paul Post, voorzitter van de stuurgroep en hoogleraar Ritual Studies aan Tilburg University
- Eric Venbrux, hoogleraar aan de Radboud Universiteit, directeur van Centrum voor Thanatologie
- Martin Hoondert, ass. professor ´Music, religion & Ritual´ aan Tilburg University
- Edzo Doeve, algemeen directeur van DELA, voorzitter Museum Tot Zover
- Guus Sluiter, directeur Museum Tot Zover
- Alof Wiechmann, secretaris Museum Tot Zover

Stuur voor meer informatie een bericht aan projectleider, Laura Cramwinckel, l.cramwinckel[at]totzover.nl.