Organisatie

Directeur

De heer drs. G. Sluiter

Conservator

Mevrouw drs. B. Bakels

Kenniscentrum / Educatie & Funeraire Academie

Mevrouw drs. L. Cramwinckel

Hoofd Interne Zaken

Mevrouw Y. van de Pol

Stichting Nederlands Uitvaartmuseum

Bestuur

Mevrouw L.E. Damhuis
De heer drs. E. Doeve, voorzitter
De heer N.W. de Boer, penningmeester
Mevrouw J. Koningh
Mevrouw A. Vink
De heer drs. A.J.A. Wiechmann, secretaris

Adviseur Bestuur

Mevrouw A. Doesburg

Raad van Advies

De heer R. Bavelaar
De heer drs. W.P.R.A. Cappers
Mevrouw A. Doesburg
De heer J. Enklaar
De heer G.J. de Heer
De heer J.M.H.J. Keizer
Mevrouw A. Krabben
De heer prof.dr. P.G.J. Post

Comité van aanbeveling

De heer prof.dr. Herman Pleij - hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde, Universiteit van Amsterdam
De heer Ernst W. Veen - voormalig directeur Hermitage Amsterdam en directeur De Nieuwe Kerk Amsterdam
De heer mr. F. de Zeeuw - directeur nieuwe markten Bouwfonds Wonen B.V.

Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover is aangesloten bij de Museumvereniging, het Overleg Amsterdamse Musea, de International Association of Funeral Museums en de European Federation of Funeral Museums.

Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover onderschrijft de Governance Code Cultuur.