Tot Zover kan niet zonder uw steun!

Het museum krijgt geen overheidssubsidie en is daarom afhankelijk van sponsors en donateurs. De jarenlange steun van onze (hoofd)sponsors heeft een stevige basis gelegd voor Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover, maar alle steun blijft welkom.

De Stichting Nederlands Uitvaartmuseum is een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

In het kader van de Geefwet (geldig tot en met 2017) wordt voor particulieren het bedrag van de gift aan culturele ANBI’s voor berekening van de giftenaftrek verhoogd met 25%. De belastingdienst accepteert dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk hebt geschonken. De extra aftrek geldt voor een totaal aan giften van maximaal € 5.000,- . Afhankelijk van uw inkomen kan uw voordeel oplopen tot 52%.

Bereken uw voordeel met de schenkcalulator.

Rekenvoorbeeld
U schenkt € 1.000,-
Uw aftrekpost € 1. 250,-
Fiscale teruggave bij 52 % tarief € 650,-
U betaalt in feite € 350,-

Bedrijven
Ook voor bedrijven is er fiscaal voordeel. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Eenmalige gift
Voor een eenmalige gift is er een aftrekdrempel en aftrekplafond. Zie de website van de belastingdienst.

Maak direct uw eenmalige gift over op rekeningnummer NL07ABNA0516262467 ten name van Stichting Nederlands Uitvaartmuseum onder vermelding van ‘eenmalige algemene gift’.

Periodieke gift
Voor een periodieke gift (minimaal 5 jaar) is er geen aftrekdrempel en -plafond
Vanaf 1 januari 2014 zijn periodieke giften mogelijk zonder notariële akte, via een eenvoudige schenkingsovereenkomst. Dit formulier kunt u hier downloaden. Als u het print ziet u een formulier voor de schenker en eentje voor de begunstigde. Vul ze beide in en onderteken ze. Artikel 4 en 7 worden door ons ingevuld. U stuurt beide naar ons en u ontvangt er een met onze handtekening weer terug.

Wilt u Museum Tot Zover met een jaarlijkse gift ondersteunen, neem dan contact op met directeur Guus Sluiter via tel. 020-6940482 of stuur een mail naar g.sluiter[@]totzover.nl.

Donateurschap: steun het museum en geniet van vele voordelen

U kunt het museum ook steunen door donateur te worden. Dit kan al vanaf €25 per jaar. Bovendien levert het u ook nog eens allerlei interessante voordelen op. Meer informatie vind u onder het kopje 'word donateur'. Aanmelden kan via het 'aanmeldformulier'.