www.thelastimage.nl - online tentoonstelling

Als onderdeel van de tentoonstellingsserie The Last Image organiseert Museum Tot Zover de virtuele expositie www.thelastimage.nl. Iedereen kan zijn bijdrage uploaden.

Met de opkomst van digitale media en het world wide web is de dood een mediaverschijnsel geworden. Van een intieme, diep-persoonlijke ervaring in de privésfeer is de dood uitgegroeid tot een publiek fenomeen, waar de gehele online community bij kan zijn. Elk individu, niet alleen kunstenaars, fotografen of (burger)journalisten, kan beelden over de dood maken en en masse verspreiden. Elke internetgebruiker kan beelden over de dood downloaden en meebeleven alsof hij er zelf bij is. Wie kort surft, vindt in een mum van tijd talloze streams van suïcides, bloederige gruwelijkheden op websites als bestgore.com en virtuele begraafplaatsen, compleet met videoboodschappen en last minute selfies van overledenen (of familieleden van overledenen). 

City of the dead
Er zijn inmiddels dertig miljoen Facebook-accounts waarvan de eigenaren gestorven zijn. Met zoveel content over en van dode mensen begint the cloud bijna letterlijk te lijken op het hiernamaals. Een emerging city of the dead, zoals een groep onderzoekers het formuleert. Over niet al te lange tijd filmt Google Glass het laatste beeld van iemand die sterft: dan kijken mens en camera de dood tegelijkertijd in de ogen. Of geeft de Autographer, een smartcamera die op het lichaam wordt gedragen en automatisch opneemt, nauwgezet weer wat de laatste beelden zijn geweest van iemand die de laatste adem uitblies.  

Oude en nieuwe media
www.thelastimage.nl geeft een overzicht van hoe de dood in oude en nieuwe media in beeld wordt gebracht en plaatst enkele voetnoten bij doodsbeelden die dienen als afscheid, eerbetoon, protest, terreur, bewijs, digitale nalatenschap, spektakel, horror en (on)gewenste herinnering. Vanuit welke gedachte en met welke bedoeling wordt een ‘laatste beeld’ van overledenen gekozen? Welk ‘laatste beeld’ ziet iemand voor zich? En welke rol is hierin weggelegd voor de kunst, die vóór de beeldrevolutie grotendeels het alleenrecht had op de verbeelding van de dood?  

Upload uw bijdrage
www.thelastimage.nl is een open platform voor iedereen die een ‘laatste beeld’ wil delen. Via sociale media kunt u eigen materiaal uploaden voor de virtuele museumruimte van Museum Tot Zover. Welk laatste beeld van een dierbare blijft u voor altijd bij? Welk laatste beeld wilt u dat er van u overblijft, voor uw dierbaren en voor de wereld? Wat is het laatste beeld dat u wilt zien wanneer u sterft? Denk aan een video, een foto, een tekst, een televisiefragment, een citaat, een tekening, een animated gif, een foto van een object of een scan van een familiealbum. Wij ontvangen graag uw doc, jpg, mov, gif of pdf (andere formats en/of links zijn ook goed). Op www.thelastimage.nl leest u hoe u uw bijdrage kunt insturen. Alle bijdragen worden door een redactie bekeken en kunnen zonder opgaaf van reden worden geweigerd.  

The Last Image
De online expositie www.thelastimage.nl is onderdeel van de tentoonstellingsserie The Last Image, die gaat over de driehoeksverhouding tussen de dood, de lens en de toeschouwer. Sinds de uitvinding van de camera in de 19de eeuw lijkt de mens in toenemende mate gefascineerd door het sterven, alsof het mogelijk zou zijn om met de camera het ongrijpbaarste en onbegrijpelijkste moment uit een mensenleven vast te leggen en te snappen. Met de opkomst van digitale media is het weergeven van de dood in overdrive gegaan: iedereen met een smartphone en een internetverbinding kan en zal iets toevoegen aan de almaar groeiende hoeveelheid content over de overgang naar gene zijde. Soms bij wijze van afscheid, soms uit protest, soms ter bewijsvoering, soms uit puur voyeurisme. ‘Sometimes the show begins after it finishes,’ zegt kunstenaar Rabih Mroué. Welk verhaal vertelt een laatste beeld? Museum Tot Zover presenteert met The Last Image een overzicht.  

Samenwerking
Museum Tot Zover werkt bij The Last Image samen met debatcentrum de Balie, filminstituut EYE en theater Frascati. In de Balie en EYE werd een speciaal programma rond de tentoonstellingsserie samengesteld. Op 24 en 25 januari 2014 verzorgde Rabih Mroué een live performance in theater Frascati in het kader van The Pixelated Revolution

Tentoonstellingsserie The Last Image
- Rabih Mroué - The Pixelated Revolution, 19 december 2013 - 8 juni 2014
- www.thelastimage.nl - online expositie, 19 december 2013 - 31 december 2014
- Post-Mortem - foto's uit de Collectie Paul Frecker, vanaf november 2014

Randprogramma
- Performance Rabih Mroué in theater Frascati op 24 en 25 januari 2014
- Debatavonden in De Balie op 12 en 20 maart 2014
- The Last Image filmprogramma in EYE van 1 t/m 5 mei 2014