Kids in museum Kids in museum

Tot Zover

Educatie

Kinderen van alle leeftijden zijn van harte welkom in Museum Tot Zover. Het is goed om vanaf jonge leeftijd te leren omgaan met de dood. Wij brengen het museum óók naar de klas.

Hier zie je een overzicht van onze onderwijsactiviteiten.