Symposium Levensverhalen in Tilburg op 15 dec 2016 Symposium Levensverhalen in Tilburg op 15 dec 2016

Tot Zover

Over de Funeraire Academie

De Funeraire Academie is een platform waar wetenschap en uitvaartbranche elkaar vinden in gedeelde academische interesse rondom de dood en uitvaartcultuur. De Funeraire Academie bevordert en structureert die ontmoeting.

Museum Tot Zover is mede-initiatiefnemer en penvoerder van de Funeraire Academie.


Missie

De dood is ´in´. Afscheid, rouw en herdenkingsrituelen zijn het afgelopen decennium een meer prominente plaats in het maatschappelijk domein gaan innemen. Evengoed kleven er taboes aan de dood. Er zijn tal van verschillende houdingen ten aanzien van het levenseinde en deze plurifomiteit aan opvattingen is onderwerp van maatschappelijk debat en onderzoek.

Daarbij kent Nederland een levendige - multiculturele - uitvaartcultuur die continue in ontwikkeling is. Door de vergrijzende bevolking zal het aantal sterfgevallen in de periode 2020 -2040 flink toenemen. Vraag is daarbij welke kwaliteiten, innovaties en betekenissen dit meebrengt in onze funeraire cultuur en uitvaartwereld?

Academie model

De Funeraire Academie wil rondom deze thematiek kennis bundelen, ontwikkelen en delen. Ze biedt een toegankelijk podium waar academici, onderzoekers en praktijkexperts elkaar ontmoeten en inspireren.

Daarbij is ze tevens een instrument om een breder publiek te bereiken. De Funeraire Academie stimuleert reflectie en een breder perspectief op ritualiteit en beleving van dood, rouw en herdenken in Nederland.

Activiteiten

De Funeraire Academie ontplooit verschillende activiteiten. Te denken valt aan expert-meetings, symposia, workshops, master classes en het beheren van een website als digitaal platform voor kennisuitwisseling. Een openbare scriptiebank rondom het thema dood, met papers en afstudeerprojecten van HBO en Universitaire opleidingen, is een belangrijke feature.

De stuurgroep

samenstelling per april 2022:

  • Paul Post, em. hoogleraar Ritual Studies aan Tilburg University (voorzitter stuurgroep)
  • Laura Cramwinckel, projectleider Kenniscentrum Museum Tot Zover (tevens projectleider Funeraire Academie)
  • Janieke Bruin, academic coordinator Institute for Ritual and Liturgical Studies
  • Brenda Mathijssen, ass. professor of Psychology, Culture and Religion aan Rijksuniversiteit Groningen
  • Martin Hoondert, ass. professor ´Music, religion & Ritual´ aan Tilburg University
  • Anita van Loon, directeur Uitvaartstichting Hilversum en voorzitter Terebinth, stichting voor Funerair Erfgoed
  • Edzo Doeve, algemeen directeur DELA
  • Guus Sluiter, directeur Museum Tot Zover
  • Alof Wiechmann, penningmeester Museum Tot Zover

Contact

Voor vragen en/of reacties kunt u mailen naar Laura Cramwinckel, projectleider Funeraire Academie, l.cramwinckel@totzover.nl