Verdriet bij een dierengraf te Zevenhoven, fotograaf: Simone Henken Verdriet bij een dierengraf te Zevenhoven, fotograaf: Simone Henken

Tot Zover

Themamiddag: De toekomst van dierenbegraafplaatsen en crematoria

Er is een bloeiende rouwcultuur ontstaan rondom het afscheid van huisdieren. Hierbij staan niet alleen de overleden dieren centraal, maar ook hun baasjes. Tijdens deze speciale themamiddag op 23 januari spreken we over de toekomst van dierenbegraafplaatsen en crematoria. Kom ook!

aanmelden

De belangstelling voor het cremeren of begraven van overleden huisdieren is groter dan ooit. Steeds meer bedrijven storten zich op de branche: van leveranciers van dierenuitvaartdozen en kistjes, asbeeldjes, levensechte gedenkbeelden van overleden dieren en dierenrouwkaarten tot psychologische ondersteuning van het baasje bij verliesverwerking. Blijkbaar zoeken nabestaanden méér dan alleen een laatste rustplek. Speelt jouw begraafplaats en crematorium daar al op in?

Afscheid: van begin tot einde

Afscheid nemen van een geliefd huisdier start al bij de signalering van een naderend einde door ouderdom of ziekte. Vaak wordt ondersteuning gezocht bij een dierenarts om het dier zo min mogelijk te laten lijden waarbij het plegen van euthanasie gemeengoed is geworden. De eerste afscheidsrituelen starten hier.

Mensen die bekend zijn met het destructieproces kiezen bijna altijd een alternatief: een laatste rustplaats of asbijzetting in de eigen tuin of bij een dierenbegraafplaats of dierencrematorium. Dierenartsenpraktijken hebben een grote invloed op de te maken keuze. Samenwerking van begraafplaatsen en crematoria met deze praktijken is van groot belang, zowel voor de nabestaanden als voor de eigen business.

Transformatie tot dierengedenkpark?

De ontwikkelingen in de branche van dierenuitvaarten gaan snel. Marktwerking en commercie voeren de boventoon. Tijd voor een diepgaande verkenning. Wat speelt er allemaal? Hoe maak je je eigen ondernemersconcept toekomstbestendig? Denk aan een integrale benadering van stervensbegeleiding tot laatste rustplek en van afscheid nemen tot rouwverwerking, ook wel de ketenbenadering genoemd. Tevens de transformatie van dierenbegraafplaatsen en crematoria tot multifunctionele dierengedenkparken.

 

Programma

De themamiddag is een samenwerking van Nederlands Uitvaartmuseum Tot Zover en Bureau Van Oort & Ros - Partners bij Gedenkparkontwikkeling. Aan bod komen o.a. de volgende vragen:

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van dierenuitvaarten? Wat is de meerwaarde van ketenzorg en een integrale benadering van stervensproces tot gedenkplek? Welke menselijke projecties worden op dieren geplaatst en wat zegt dit over ons dier- en mensbeeld? Welke afscheidsrituelen voor overleden huisdieren zijn van grote waarde voor baasjes en is hier een rol voor ritueelbegeleiders? Hoe kunnen dierenartsenpraktijken en dierengedenkparken elkaar versterken bij informatievoorziening ten aanzien van de laatste bestemming? Hoe kun je nieuwe functies integreren en welke meerwaarde hebben levende dieren op een dierengedenkpark bij rouwverwerking?

Werkwijze

De onderwerpen en vragen worden interactief besproken en verlevendigd met praktijkvoorbeelden. Voorafgaand aan de bijeenkomst kun je jouw persoonlijke vragen aangeven. Een documentatiemap met achtergrondinformatie is beschikbaar. Een bezoek aan de tentoonstelling De Laatste Aai in Museum Tot Zover is inbegrepen. Voorafgaande de bijeenkomst kan in het café gebruik gemaakt worden van een lunch. Deze is niet inbegrepen bij de kosten.

Houders van dierenbegraafplaatsen en -crematoria worden gevraagd professionals uit hun netwerk en eigenaren van dierenpraktijken uit te nodigen om samen aanwezig te zijn.

Praktische info

  • Donderdag 23 januari 2020, 13.00-16.30 uur. Museumbezoek vanaf 11.00 uur.
  • Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover, Kruislaan 124 te Amsterdam, zie hier voor P en route.
  • Doelgroep: Dierenbegraafplaatsbeheerders en - medewerkers, dierencrematoriumbeheerders en - medewerkers, dierenartsen en medewerkers, overige professionals in de dierenbranche en belangstellenden.
  • Investering: De kosten bedragen € 45,- per persoon, inclusief koffie/thee tijdens de bijeenkomst, een documentatiemap en museumbezoek. Deze beroepsgerichte themadag is vrij van BTW.
  • Aanmelden: Via de website van Gedenkparkontwikkeling, uiterlijk maandag 20 januari 2020.


Meer Informatie?       

Neem contact op met Wim van Oort, 
contact@gedenkparkontwikkeling.nl of bel 072-5814749.