Pagina 1 van 3  > >>

Het museum is wegens werkzaamheden op zaterdag 3 oktober '15 gesloten.

De tentoonstelling De Vogelvanger is met een week verlengd, dus tot en met zondag 11 oktober '15 heeft u nog de gelegenheid de tentoonstelling te bezoeken.

02-10-2015 | Nieuws

Het praten met mensen over zelfmoordgedachten blijkt erg lastig, zowel voor vrijwilligers als professionals. De documentaire STROHALM toont hoe luisteren van levensbelang kan zijn.

30-09-2015 | Nieuws

David Van Reybrouck en Joost Zwagerman zouden op dinsdag 29 september spreken over zelfdoding naar aanleiding van de tentoonstelling De Vogelvanger in Museum Tot Zover. Voor deze gelegenheid was de aula van begraafplaats De Nieuwe Ooster bij hoge uitzondering beschikbaar gesteld. Zwagerman’s tragische overlijden benadrukt de ongrijpbaarheid van depressie, de urgentie van een open dialoog over suïcide én het belang van zijn essays over dit onderwerp. Op verzoek van Van Reybrouck is besloten de literaire avond over zelfdoding door te laten gaan. 

23-09-2015 | Nieuws

Met ontzetting hebben wij kennis genomen van het overlijden van Joost Zwagerman. Dat de vurig pleitbezorger tegen zelfdoding uit het leven is gestapt is onbevattelijk. Het bevestigt des te meer de ongrijpbaarheid van depressie en de urgentie van zijn literaire werk.

09-09-2015 | Nieuws

Naar aanleiding van de expositie De Vogelvanger organiseert Museum Tot Zover i.s.m. de Funeraire Academie in september een randprogramma voor kennisuitwisseling en verdieping.

06-08-2015 | Nieuws