Uitvaartspeelgoed van Playmobil_special edit in de collectie van Museum Tot Zover Uitvaartspeelgoed van Playmobil_special edit in de collectie van Museum Tot Zover

Tot Zover

Uitvaartlab

Het broeit en borrelt in uitvaartland. De maatschappij verandert en de dood verandert mee. Wat is er mogelijk en waar kan de uitvaart beter? De Funeraire Academie organiseert in najaar 2020 het UITVAARTLAB: professionals uit uitvaartbranche en wetenschap zoeken samen in het laboratorium naar de ingrediënten voor een goede uitvaart.


-- Geannuleerd i.v.m. coronamaatregelen --.

Een ‘doorsnee’ uitvaart wordt tijdens het UITVAARTLAB nagespeeld door beroepsuitvaartleiders. Na de ceremonie vindt er een gestructureerde evaluatie plaats: individueel, per beroepsgroep (bijvoorbeeld uitvaartleiders, ritueelbegeleiders, aulapersoneel), in de rol van nabestaanden en plenair. Wat werkt, wat werkt niet of kan beter? Hoe kunnen we elkaars expertise aanvullen en van elkaar leren? Maar ook: waarin lijken we elkaar tegen te spreken?

Tijdens het UITVAARTLAB geven onderzoekers op het gebied van uitvaartcultuur tevens een tweetal mini-colleges, nauw verbonden met de thematiek van de rest van de dag.

Experiment & eigen expertise

In de zoektocht naar wat een uitvaart ‘goed’ maakt, willen we verder komen dan het vaak gehoorde ‘dat is afhankelijk van de familie/overledene’. Natuurlijk zijn deze motivaties belangrijk. Maar de uitvaartprofessional moet ook kunnen vertrouwen op zijn eigen expertise. Wat werkt wel, wat werkt niet? Tijdens het UITVAARTLAB willen we leren van elkaars kennis en ervaring. Daarnaast draagt deze bijeenkomst bij aan de vorming van een ‘Handboek uitvaartrituelen’, dat wordt geschreven aan Tilburg University.

Organisatie

Het UITVAARTLAB is een initiatief van Janieke Bruins en Martin Hoondert, onderzoekers van Tilburg University. De inzichten van het uitvaartlaboratorium worden verwerkt in het Handboek crematierituelen dat later uitkomt. Het wordt georganiseerd onder de vlag van Funeraire Academie.

Datum, locatie en aanmelding

NOTK in verband met Coronamaatregelen.
Wil je hiervan bericht? Stuur een mailtje naar projectleider Laura Cramwinckel dan zetten we je op de Funeraire Academie mailinglijst.
l.cramwinckel@totzover.nl