Kids in museum Kids in museum

Tot Zover

Onderwijs

Leerlingen van alle leeftijden zijn van harte welkom in Museum Tot Zover. Het is goed om vanaf jonge leeftijd te leren omgaan met dood en afscheid. Wij brengen het museum óók naar de klas.

Hier zie je een overzicht van onze onderwijsactiviteiten.

‘Het zou goed zijn als scholen hiernaartoe zouden gaan.

Ik had vorige week een jongetje in mijn praktijk, zijn vader is een paar weken geleden overleden en pas tóén was hij voor het eerst op een kerkhof geweest, omdat papa daar lag. Nachtmerries heeft hij erover. Dat was zo anders geweest als hij al van jongs af aan met de klas of met zijn ouders op een begraafplaats of naar een museum als dit was gekomen.’

Laurina de Visser, verliesbegeleider

‘Kinderen gaan, als je ze de kans geeft, zo onbevangen met de dood om. Voor onze thematentoonstelling De laatste aai hingen er hier kunstwerken van basisschoolleerlingen voor hun overleden huisdieren. Dat was fantastisch.’ Lieve Henk, je was zo zacht en rust nu maar zacht. Ook rondom lessen taal en poezie maken scholieren de meest prachtige werken. Dood en gemis stimuleren nu eenmaal creativiteit.'

Laura Cramwinckel, hoofd programma