Tot Zover

Doodgewoon in de klas

Hoe kun je leerlingen ondersteunen en leer je ze spelenderwijs om te gaan met dood en verlies? Door les te geven uit de digitale lesomgeving ´Doodgewoon in de klas´. Haal de dood uit de taboesfeer. Gebruik deze concrete handvatten om met het onderwerp aan de slag te gaan in de klas.

Voor groep 7/8.

lespakket

Op  www.doodgewoonindeklas.nl staat de nieuwe digitale lesmethode over doodgaan, afscheid nemen, rouw en herinnering. De lesmodule geeft je gratis en zonder inloggegevens toegang tot alle lesonderdelen, verschillende werkvormen, een praktische handleiding en ouderbrief. Je kunt ook een gastles aanvragen.

Waarom zijn lessen over de dood belangrijk?

De dood is onlosmakelijk verbonden met het leven. Ook jouw leerlingen krijgen vroeg of laat te maken met dood en afscheid. Uit onderzoek blijkt dat aan het eind van de basisschoolperiode driekwart van de leerlingen van nabij een overlijden heeft meegemaakt. Wacht niet op een calamiteit, maar praat hierover vóórdat er tranen zijn.

Geef je leerlingen het gevoel dat alle emoties er mogen zijn. Maak ze vast vertrouwd met het onderwerp. Samen met de kinderen de dood onderzoeken, ideeen delen en je eigen gedachten erover vormen. Als afscheid een bespreekbaar onderwerp is op school, kun je in tijden van groot verdriet veel voor de kinderen betekenen. De dood is bovendien een fascinerend thema waar kinderen nieuwsgierig naar zijn.


Inhoud van de lessen

Het lesmateriaal is gemakkelijk en flexibel in gebruik en passend bij de leeftijd en de leefwereld van leerlingen uit groep 7 en 8. De opdrachten zijn deels digitaal en downloadbaar en kunnen zowel klassikaal, individueel als in kleine groepjes worden uitgevoerd. De leerlingen gaan met de volgende onderwerpen aan de slag:

1. Alles gaat voorbij

Leerlingen leren over sterfelijkheid in relatie tot de kringloop van de natuur en de levensloop. Dood hoort bij het leven. Welke voorstelling hebben zij ervan?

2. Begraven en cremeren

Wat gebeurt er bij doodgaan, begraven en cremeren? Wat betekent condoleren, mag je dan appen? Zijn er gedragsregels of dilemma´s, en wat zijn jouw laatste wensen eigenlijk?

3. Rituelen en cultuur

Over uitvaartrituelen bij religies en bevolkingsgroepen, onderscheid en overeenkomsten, gebruiken uit het verleden en de toekomst.

4. Rouw en herinnering

Over afscheid nemen, verdriet en verlies een plekje geven in je leven. Hoe kun je iemand herdenken en hoe hou je herinneringen levend?

Kerndoelen

Doodgewoon in de klas past goed in de lessen taal, biologie, wereldorientatie (o.a. geschiedenis en levensbeschouwing) en kunstzinnige vorming. Ook kun je met de lesmodules werken aan burgerschapsvorming en identiteit. De methode draagt in belangrijke mate bij aan de leerlijn sociaal-emotionele ontwikkeling.

Download hier de kerndoelen met specificaties
De volledige handleiding van het lespakket vind je op de website van doodgewoon in de klas, bij de 'leerkracht' button.

Aanleiding

Collega´s van groep 7/8 uit de pilotsessie adviseren om in het eerste trimester met het thema aan de slag te gaan. Dan kun je er de rest van het jaar op teruggrijpen. Er zijn veel natuurlijke aanleidingen voor een les over de dood. Denk aan:

  • de herfst en vallende bladeren
  • een huisdier, familielid of BN-er die sterft
  • een nieuwsactualiteit (ramp of vorstelijke begrafenis)

Of speciale kalenderdagen zoals:

  • Allerzielen
  • Halloween
  • Dodenherdenking
  • Week van de Begraafplaats

Tijdsduur

Van één lesuur tot themaweek. De leerkracht kiest welke opdrachten het meeste aanspreken en hoeveel tijd hij of zij er aan kan besteden.

Leerkracht, groep 8: " We hebben er de hele woensdagochtend voor ingepland. En ik heb de leerlingen gevraagd of ze allemaal een dierbaar object meenemen van thuis. Je wilt écht de tijd nemen voor wat bovenkomt, dat is het waard."

Extra: gastles

Wil jij je leerlingen kennis laten maken met iemand uit het uitvaartvak? Iemand die uit eerste hand kan vertellen over de praktijk van afscheid nemen en omgaan met de dood? Dat kan. Museum Tot Zover regelt een gastspreker gratis bij je in de klas. Lees meer


Contact

De digitale lesomgeving Doodgewoon in de Klas is ontwikkeld door Museum Tot Zover en Podium - Bureau voor Educatieve Communicatie, dankzij subsidie van het Dr. C.J. Vaillantfonds en Amsterdam Fonds voor de Kunst. Voor vragen of reacties: Miriam van Beurden, m.vanbeurden@totzover.nl.

Klik hier voor persinformatie en beeldmateriaal.


Testimonials

Leerkrachten over Doodgewoon in de klas:

Aafke, leerkracht: ‘je ziet dat het lespakket aansluit bij hun behoeften en denkwereld. De leerlingen gaan echt aandachtig aan de slag .’
Arie Wim, schooldirecteur: ‘Wij zijn graag een school waar je kunt lachen en huilen’
Abdelilah, leerkracht: ‘Praten over leven en dood ligt buiten mijn comfortzone, maar het introductiefilmpje leidde het onderwerp goed in.’

Leerlingen over Doodgewoon in de klas:

Mohammed, 11 jaar: ‘De dood is natuurlijk niet echt een leuk onderwerp, maar het is wel goed om het erover te hebben.’
Merel, 12 jaar: ’Papa kreeg tranen in zijn ogen toen hij zag wat ik voor opa had gemaakt. Dat was heel mooi.’
Liam, 12 jaar: ’Ik heb veel geleerd en ook wel gelachen. Als ik later dood ben mag mijn as in een voetbal. Dan kunnen mijn vrienden nog met me voetballen.’

Deskundigen over Doodgewoon in de klas:

Marjorie Lucas, kindercoach: ‘deze leeromgeving vergemakkelijkt het spreken over dood en verlies en geeft prettige sturing aan leerkrachten’.

dr. Mariken Spuij, rouwdeskundige: ‘Doodgewoon in de klas is een verdiepende lesmethode, die ook ingaat op uitvaartrituelen in andere culturen. Vooral voor kinderen van de leeftijd 10-12 jaar, die al met de dood te maken hebben of hebben gehad, kan dat écht iets toevoegen’.


Lees verder