Tot Zover

Webinar. Praat mee!

In januari 2020 werd de eerste Canon van het Nederlands Funerair Erfgoed gepresenteerd. Bij de presentatie verscheen een boek, maar daarmee is de Canon niet af. Het boek moet vooral worden gezien als een eerste stap en als beginpunt van discussie. Welke vensters kunnen er beslist uit en welke thema’s moeten er in? En waarom? De Werkgroep Funeraire Canon 2.0 daagt je uit om mee te denken en met ons in gesprek te gaan op 17 juni.

aanmelden

Van hunebed tot wet op de lijkbezorging

De huidige Funeraire Canon bevat 32 vensters over onze doodscultuur en brengt ordening in de geschiedenis van onze omgang met de dood. Uiteraard ontbreken hunebedden, grafheuvels, kerkgraven en de eerste moderne crematie niet. Vooral materieel erfgoed komt aan bod en er is betrekkelijk weinig aandacht voor de tweede helft van de twintigste eeuw. Elk venster kreeg in het boek een korte uitleg, geschreven door een expert.

Het voorwoord in de uitgave was van Susan Lammers, algemeen directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zij was blij verrast en verbaasd door de veelheid van onderwerpen die werden aangesneden en daagt Stichting Dodenakkers.nl tegelijk uit de Canon actueel te houden. Dat gaat nu gebeuren.

Webinar en enquête over Funeraire Canon 2.0

Op 17 juni organiseert de werkgroep Funeraire Canon 2.0 een online bijeenkomst waarin we in kleine groepjes vrijuit discussiëren over de Canon. Ben je geïnteresseerd in funeraire cultuur, ervan overtuigd dat een cruciaal themavenster ontbreekt aan de huidige canon of kan volgens jou de hele Funeraire Canon de prullenbak in? Doe mee en meld je aan via Museum Tot Zover.

webinar

De interactieve webinar vindt plaats op donderdag 17 juni 2021 van 15.30 -17.00uur. Vooraf ontvang je een korte enquête om de geest te slijpen.  Geen tijd om deel te nemen aan de webinar maar wel een mening over de caonon? Vul in dat geval direct de enquete in.

enquête

Organisatie

De Canon van het Nederlands Funerair Erfgoed, kortweg de Funeraire Canon, is een initiatief van stichting Dodenakkers.nl. De Werkgroep Funeraire Canon 2.0 bestaat uit Leon Bok (Dodenakkers, RCE), René ten Dam (Dodenakkers), Maurice Heemels (Fontys Hogescholen), Martin Hoondert (Tilburg University), Guus Sluiter (Museum Tot Zover) en Laura Cramwinckel (Museum Tot Zover, Funeraire Academie).

Vragen? Neem contact op met Leon Bok of René ten Dam op info@dodenakkers.nl.


Lees meer