Grafzerk ‘Hier rust mijn gans’, 1968. Collectie: Museum Tot Zover, Amsterdam (in 2019 organiseert Museum Tot Zover de grote tentoonstelling De Laatste Aai – een eerbetoon aan dode dieren). Grafzerk ‘Hier rust mijn gans’, 1968. Collectie: Museum Tot Zover, Amsterdam (in 2019 organiseert Museum Tot Zover de grote tentoonstelling De Laatste Aai – een eerbetoon aan dode dieren).

Tot Zover

Dieren

Dode dieren zijn niet allemaal gelijk. Qua dierenlijkbezorging. Geslachte exemplaren worden ter beschikking gesteld aan de consumptie. Anderen krijgen een liefdevolle uitvaart. Toespraak, koffietafel, u kent het wel. Er is, kortom, soorten-discriminatie. Honden begraven of cremeren we, koeien eten we. Maar we hebben ook cross-over dieren. Enter de gans. Zijn lever wordt – na deskundige marteling – veel gegeten. Maar er wordt ook anders van gehouden. Wat dacht u van dit grafschrift: hier / rust / mijn / gans. Liefdevolle poëzie! Plus: met lever en al begraven, dan heb je het als gans goed gedaan.


Guus Sluiter, Brancheblad Uitvaartzorg, nr. 10, december 2018.