Norita Pinas, As You Know Him II, 2018 (was te zien t/m 13 mei 2018 in Museum Tot Zover). Norita Pinas, As You Know Him II, 2018 (was te zien t/m 13 mei 2018 in Museum Tot Zover).

Tot Zover

Flexibele schil

Flexibiliteit is goed. Maar vastigheid is ook fijn. Kunstenaar Norita Pinas wilde bij ons wat maken. Iets met hout, doeken, verf en zand. Doe maar wat je wilt, zei ik, als het maar niet te veel kost (en een vaste betrekking zat er niet in). Gaat het wel over de dood? Prima! De dood is van zichzelf nogal inflexibel, maar dat terzijde. Na een moeizame start – twijfel tikte op mijn schouder – ontstond een prachtig en enigszins ongrijpbaar werk. Pinas was verbaasd over de vrijheid die ze kreeg. Deze dame beperken was echter kansloos. Echte flexibiliteit gaat niet over de schil maar over de kern.


Guus Sluiter, Brancheblad Uitvaartzorg, nr. 3, april 2018