Edith Gerritsma, foto uit de serie Leven naar de dood, 2008 (in 2020 geschonken aan Museum Tot Zover) Edith Gerritsma, foto uit de serie Leven naar de dood, 2008 (in 2020 geschonken aan Museum Tot Zover)

Tot Zover

Zorgen

Zorgen = zich bekommeren om iemand. Deze betekenis komt al in de tiende eeuw voor – gefeliciteerd met uw nieuwe kennis! Terwijl nazorg slechts geldt voor de nabestaanden, betrekt voorzorg ook de aanstaande dode er bij. Twee voor de prijs van een. Hoho, beste kistencolporteur, voorzorg is wat anders dan een voorbespreking. Help bij het vormgeven van een echt betekenisvol funeral event of bij het maken van een levensverhaal. U bent toch meer dan een kostencalculerende uitvaartmakelaar? Zie deze foto. Dit is ook voorzorg. Ruimte maken voor een gesprek, een aanraking, of gewoon even bij elkaar zitten.

Guus Sluiter, Kijk op Kunst rubriek.
Ook verschenen in: Guus Sluiter, Brancheblad Uitvaartzorg, nr. 4, augustus 2020.


Lees meer