Tot Zover

Colofon & disclaimer

Voor optimaal gebruik van deze website adviseren we je om de laatste versie van je browser te installeren.
Deze website is responsive opgezet. Dit betekent dat de site werkt op alle beeldresoluties, of het nu een desktopcomputer is, een laptop, een tablet, of een smartphone.


Colofon (2017)

Ontwerp

Concept en ontwerp: Fabrique

Technische realisatie

Uitvoering:  Fabrique / Maykin Media

Serverbeheer

Alex Bleeker, SkylarNet

Vormgeving

Ontwerp huisstijl: KesselsKramer

Beeld- en eindredactie

Laura Cramwinckel, Museum Tot Zover

Engelse vertaling

Engelse teksten (deels): Laura Cramwinckel, Museum Tot Zover

Fotografie

Voor zover fotografen niet expliciet zijn genoemd in de foto-credits, ligt het auteursrecht van het gebruikte fotomateriaal bij Peter Lange, Jeroen Dietz, Edwin Butter, Edith Gerritsma, Maarten van Houten, Teo Krijgsman, Dasha Elfring, Boukje Canaan, Kristel Dallinga en/of de fotoafdeling van Museum Tot Zover.

Het auteursrecht op deze website berust bij Museum Tot Zover. Op sommige van de afgebeelde kunstwerken kan auteursrecht rusten. Voor gebruik van deze werken anders dan raadpleging via internet is toestemming nodig van de auteursrechthebbende of diens wettelijk vertegenwoordiger. In het geval van werken van beeldend kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie dient deze toestemming te worden gevraagd aan de organisatie  Pictoright

Reproductie van beeld- en tekstmateriaal in scripties, werkstukken en andere met het onderwijs samenhangende documenten, zoals readers, is met bronvermelding toegestaan.

Voor andere en commerciële toepassingen van beeldmateriaal kan, tegen vergoeding, voor reproductie geschikt materiaal besteld worden bij de afdeling marketing en communicatie van het museum.

Museum Tot Zover heeft waar nodig en voor zover mogelijk de vereiste toestemmingen verkregen. Instellingen en personen die desondanks menen dat hun rechten zijn geschonden, gelieve contact op te nemen met het Museum via  email.

Contact 

Vragen of opmerkingen over de website? Contact l.cramwinckel@totzover.nl.

 


Disclaimer

Museum Tot Zover spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen volledig en juist is. Museum Tot Zover kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die door middel van deze website wordt gevonden.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Bij gebruik van de gegevens van de website van Museum Tot Zover dient de bron vermeld te worden. Museum Tot Zover behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken.

Algemene Bezoekersvoorwaarden

Lees hier de algemene bezoekersvoorwaarden.