Uit de expositie: Jij & ik Uit de expositie: Jij & ik

Tot Zover

Waarom een museum over de dood...?

Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover informeert over uitvaartrituelen en biedt reflectie op sterfelijkheid in brede zin. Hoe wij omgaan met de dood zegt veel over wie we zijn, onze afkomst en de tijd waarin we leven.

Lees hier meer over onze missie, visie en profiel.


Missie

Museum Tot Zover belicht – in samenspraak met partners en publiek – de esthetische, culturele en historische waarden van het Nederlands funerair erfgoed, met het doel meer inzicht te krijgen hoe wij omgaan met sterfelijkheid.

Visie

Hoe we omgaan met de dood vertelt wie we zijn, waar we vandaan komen, wat we denken en wat we geloven. Het besef van sterfelijkheid intensiveert dit leven en het opdoen van kennis van tradities rondom de dood versterkt het begrip voor anderen, voor afwijkende of nieuwe gebruiken en voor andere culturen.

De dood leeft als onderwerp en veel mensen hebben vragen of willen ervaringen of gedachten delen. Veel mensen willen ook uitgedaagd worden om over het thema na te denken. De rol past Tot Zover uitstekend en het museum is daarom ook veel groter dan alleen het fysieke museum. Zo is het museum een (virtueel) kenniscentrum, een ontmoetingsplek, een plek waar men leert over en reflecteert op dood, sterfelijkheid en het leven.

Profiel

Museum Tot Zover heeft een uniek profiel, zowel in het Amsterdamse museumlandschap als in heel Nederland.

 • Het museum is als enige museum in Nederland gespecialiseerd in dood, uitvaart en gedenken.
 • Het museum heeft een opvallende locatie aan de rand van de stad: het is het enige museum wereldwijd dat gelegen is op een rijksmonumentale begraafplaats.
 • In het museum zijn zowel vaste als wisselende tentoonstellingen te zien. De collectie is cultuurhistorisch van aard en omvat onder meer oude haarschilderijen, dodenmaskers, post mortem fotografie, kisten, urnen, maar bijvoorbeeld ook een collectie miniatuurlijkwagentjes en ingrediënten voor een moderne moslim-uitvaart zoals lotuspoeder, kamfer en musk.
 • Het museum maakt prikkelende tentoonstellingen met maatschappelijke relevantie en biedt een podium aan kunstenaars, vormgevers en fotografen. Het museum durft qua keuze van thema’s grenzeloos te zijn, maar gaat altijd voor inhoud en relevantie en nooit voor sensatie. Hiermee haalt het museum regelmatig de pers in binnen- en buitenland.
 • Tot Zover staat bekent als museum én kenniscentrum over dood en rituelen en bereikt veel mensen buiten het museum. Via het in 2017 vernieuwde webplatform van Tot Zover krijgen docenten van basisscholen toegang tot een interactieve lesomgeving voor gebruik op digibord in de klas: Doodgewoonindeklas.nl. De museumsite zelf bevat informatie over rituelen en objecten uit de collectie, en zal continue worden aangevuld. Deze informatie is gericht op scholieren, studenten en bij gevolg een breder publiek.
 • Ook nieuw op het webplatform zijn de achtergrondverhalen die gepubliceerd worden. Hierin wil het museum verbanden leggen tussen het heden en het verleden van de uitvaartcultuur. Wetenschappers en andere auteurs worden uitgenodigd een publieksartikel te schrijven over hun onderzoeksgebied.
 • Uniek voor de museumwereld is het online archief van exposities: ook na afloop houden we de exposities levend met kwalitatieve content.
 • Belangrijke feature van het kenniscentrum is de scriptiedatabase: een faciliteit voor het online ter beschikking stellen van afstudeerscripties van opleidingen binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs.
 • Middels activiteiten van de Funeraire Academie - een samenwerking tussen museum, Tilburg University, Radboud Universiteit en uitvaartbranche - worden jaarlijkse verschillende bijeenkomsten georganiseerd ter bevordering van kennisuitwisseling tussen wetenschap en praktijk.
 • Museum Tot Zover is een particulier museum, gefinancierd door de private sector en het Amsterdam Fonds voor de Kunst (Gemeente Amsterdam).
 • Museum Tot Zover is een geregistreerd museum en lid van de Museumvereniging.