Uit de fotoserie: Sporen (2010), Anoniem. Uit de fotoserie: Sporen (2010), Anoniem.

Tot Zover

Privacy verklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Museum Tot Zover verzamelt en gebruikt en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacyverklaring Stichting Nederlands Uitvaartmuseum (Museum Tot Zover)

Als museum en kenniscentrum communiceer je met je bezoekers, hou je toezicht op je exposities en ga je verstandig met je medewerkers om. Daarbij is het onvermijdelijk dat je ook gegevens registreert van personen, maar we willen daar als museum in alle gevallen buitengewoon zorgvuldig mee omgaan. Daarom maken we hier graag transparant welke data we verzamelen en wat we daarmee doen. Sommige van die gegevens zijn persoonlijk, andere niet. We lichten dat hierna graag aan u toe:

  1. Als u onze website bezoekt, wordt bijgehouden in welke volgorde en hoe lang iemand de pagina’s van onze website bekijkt. Dat gebeurt automatisch met behulp van zgn. cookies. Deze registratie gebeurt anoniem: het zijn dus geen echte persoonlijke gegevens. Door de analyse van die bezoekgegevens kunnen we onze website verbeteren.
  2. Op de website van Museum Tot Zover worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Museum Tot Zover gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
  3. Museum Tot Zover maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de website wordt gevonden bij Google zoekresultaatpagina’s. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan stichting vrienden van het nationaal oorlogs- en verzetsmuseum te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Museum Tot Zover heeft hier geen invloed op.
  4. Museum Tot Zover heeft Google geen toestemming gegeven om via de website van Museum Tot Zover verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
  5. Museum Tot Zover neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Museum Tot Zover maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
  6. Van mensen die objecten of documenten schenken of in bruikleen geven aan het museum registreren we naam, adres, geboortedatum, email-adres en telefoonnummer. Zo kunnen we altijd herleiden van wie we welke spullen hebben gekregen. Die gegevens worden daarom voortdurend bewaard in onze collectie-database en ons papieren archief. Deze gegevens worden niet met andere partijen gedeeld.
  7. Van mensen die ons museum financieel ondersteunen als donateur registreren we naam, adres en eventueel het email-adres en telefoonnummer. Die data gebruiken we om hen elk jaar een verzoek tot donatie te sturen en om hen te informeren over wat we voor donateurs organiseren.
  8. Om mensen te informeren over activiteiten werken we met verschillende mailinglijsten: nieuwsbrief Museum Tot Zover, uitnodigingen openingen/events Museum Tot Zover, uitnodigingen Funeraire Academie en de perslijst. U bent op uw eigen verzoek ingeschreven op deze lijsten. Voor deze lijsten noteren wij naam, e-mailadres en in sommige gevallen ook postadres. U kunt zich altijd makkelijk uitschrijven voor deze mailings. Vertegenwoordigers van de pers zijn in veel gevallen op eigen uitnodiging opgenomen in de perslijst, in andere gevallen is het openbaar vindbare mailadres gebruikt. Volgens ons past het bij de aard van de journalistiek dat men bereikbaar dient te zijn. Ook vertegenwoordigers van de pers kunnen zich te allen tijde eenvoudig afmelden van de mailingslijst.
  9. Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  10. Tot slot, natuurlijk leggen we persoonlijke gegevens van onze medewerkers vast, zoals naam, adres, geboortedatum, IBAN-nummer en calamiteit-contactgegevens. De redenen daarvoor zijn verschillend. Natuurlijk gaat het hierbij om periodieke betalingen maar ook de overheid vraagt ons om bijv. het nummer van ID-kaart of paspoort te registreren. Dit is echt persoonlijke informatie. Voor zover nodig wordt die ook verstrekt aan het bedrijf dat onze salarissen verwerkt. Logisch, maar wij vinden dat ook hierbij zorgvuldigheid voorop moet staan en we borgen dat contractueel met de leverancier. Ook belangrijk: elke persoon van wie wij persoonlijke gegevens registreren, mag deze inzien en ook opdragen om ons zijn of haar data uit onze bestanden te laten verwijderen.

Mocht u verder nog vragen hebben over hoe wij persoonlijke gegevens verwerken, stuurt u dan een email naar de directeur van het museum, die hiervoor verantwoordelijk is, via info@totzover.nl.

 

Museum Tot Zover behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze privacyverklaring te wijzigen. Wij adviseren u dan ook om deze verklaring regelmatig op wijzigingen te controleren.