Tot Zover

Profiteer van uw schenking

Stichting Nederlands Uitvaartmuseum is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status). Hierdoor komen schenkingen, legaten en erfstellingen volledig ten goede aan het museum en geniet u als gever een aantal fiscale voordelen.

 

Profiteer van uw schenking #1

Bedrijven

Bedrijven die ons willen steunen kunnen gebruik maken van een fiscaal voordeel. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Daarbij geniet u als bedrijf ook van vele andere voordelen. Zo mag uw personeel gratis het museum, onze activiteiten en lezingen bezoeken. Voor een compleet overzicht  klik hier. Voor meer contact over financiële steun kunt u contact opnemen met directeur Guus Sluiter via tel. 020-6940482 of stuur een mail naar g.sluiter@totzover.nl.

 

 

 

 

 

Profiteer van uw schenking #2

Particulieren

Museum Tot Zover is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status). Hierdoor komen schenkingen, legaten en erfstellingen volledig ten goede aan het museum en geniet u als gever een aantal fiscale voordelen. Deze fiscale voordelen vallen onder de Geefwet. In het kader van de Geefwet wordt voor particulieren het bedrag van de gift aan culturele ANBI’s voor berekening van de giftenaftrek verhoogd met 25%. De belastingdienst accepteert dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk hebt geschonken. De extra aftrek geldt voor een totaal aan giften van maximaal € 5.000,- . Afhankelijk van uw inkomen kan uw voordeel oplopen tot 52%.

Een rekenvoorbeeld

U schenkt € 1.000,-
Uw aftrekpost € 1. 250,-
Fiscale teruggave bij 52 % tarief € 650,-
U betaalt in feite € 350,-

Bereken uw voordeel met de schenkcalulator.

 

Periodieke gift

Voor een periodieke gift (minimaal 5 jaar) is er geen aftrekdrempel en -plafond. Vanaf 1 januari 2014 zijn periodieke giften mogelijk zonder notariële akte, via een eenvoudige schenkingsovereenkomst. Dit formulier kunt u hier downloaden. Als u het formulier print ziet u één formulier voor de schenker en één voor de begunstigde. U kunt deze beide invullen en ondertekenen. Artikel 4 en 7 worden door ons ingevuld. Wanneer alle gegevens zijn ingevuld, kunt u beide formulieren sturen naar:

Museum Tot Zover, t.a.v Guus Sluiter, Kruislaan 124, 1097 GA Amsterdam

Nadat wij uw formulieren hebben ontvangen, ontvangt u er één retour met handtekening.

Financiële gegevens

Wilt u ons eenmalig steunen? Dat kan natuurlijk ook. U kunt een eenmalige gift overmaken via deze link of op rekeningnummer NL07ABNA0516262467 ten name van Stichting Nederlands Uitvaartmuseum onder vermelding van ‘eenmalige algemene gift’. Wilt u ons met een jaarlijkse gift ondersteunen? Of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met directeur Guus Sluiter via tel. 020-6940482 of stuur een mail naar g.sluiter@totzover.nl.