Tot Zover

Schenken

Museum Tot Zover beschikt niet over een structureel aankoopbudget. Schenkingen van particulieren hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de collectie van het museum.

Dankzij schenkingen kan het museum met grote, kleine, kostbare of ogenschijnlijk onbelangrijke objecten verhalen vertellen: verhalen over hoe wij omgaan met dood en verlies, in verleden en heden, over uitvaartgebruiken en rituelen en over wat ons als mensen bindt. Tot over de dood heen.

 

Wanneer past een item in onze collectie?

 

Bij aangeboden schenkingen en bruiklenen vindt selectie plaats. Wij accepteren graag objecten die in goede staat verkeren en passend zijn in onze collectie. Bij verwerving volgt het museum de Ethische Code voor Musea. Wij proberen voorafgaande aan de verwerving van een object ons uiterste best te doen om de herkomst van het object vast te stellen. In het geval van een bruikleen streeft het museum naar een bruikleenperiode van minimaal 25 jaar.

Contact

Wilt u ons ook een object of kunstvoorwerp nalaten of schenken? Neem dan contact op met Guus Sluiter, via g.sluiter@totzover.nl of 020-694 04 82.