Tot Zover

Bedrijfssteun

Het museum krijgt beperkte overheidssubsidie en is daarom afhankelijk van partners uit het bedrijfsleven en donateurs. De jarenlange steun van verschillende bedrijven heeft een stevige basis gelegd voor Museum Tot Zover.


Museum Tot Zover helpt de dood bespreekbaar te maken, bijvoorbeeld met onze schoolprojecten en ons digitale lespakket doodgewoonindeklas.nl. Ouders en leerkrachten vinden het moeilijk om met kinderen over de dood te praten. Het komt pas ter sprake als er een rouwvraag is. Jammer, zeggen wij, juist op neutrale momenten hebben kinderen behoefte aan antwoorden op hun vragen. Onze gastdocenten worden bestookt met vragen.

Onze tentoonstellingen richten zich meestal op de volwassen bezoeker. We dagen ze uit na te denken over de dood. Soms aan de hand van een tentoonstelling over eenzaamheid of rouwcultuur rondom huisdieren en soms gebruiken we kunst om bezoekers te bereiken.

En we doen meer. Tot Zover is museum én kenniscentrum. We verzamelen kennis en verbinden netwerken. Bijvoorbeeld met de Funeraire Academie, waarin we samenwerken met de branche en met universiteiten. Naast onze fysieke locatie zijn we digitaal aanwezig. Onze website is ons digitale museum maar het bevat ook een goedgevulde scriptiedatabase. Met social media bereiken we een breed scala aan doelgroepen en onze activiteiten vinden ook buiten Amsterdam plaats. Kortom, we zijn groter dan ons museumgebouw alleen. 


Bedankt