Tot Zover

Exploitatiesubsidies

Het museum krijgt beperkte overheidssubsidie en is daarom afhankelijk van partners uit het bedrijfsleven en donateurs. De jarenlange steun van verschillende bedrijven heeft een stevige basis gelegd voor Museum Tot Zover.


Bedankt