Museumentree & Café Roosenburgh Museumentree & Café Roosenburgh

Tot Zover

Café Roosenburgh blijft open

Op 3 juli kondigde de directie van De Nieuwe Ooster sluiting aan van Café Roosenburgh. Dit is teruggedraaid: het café blijft de komende zomerperiode toch geopend.


Museum Tot Zover en De Nieuwe Ooster hebben samen een plan uitgewerkt om dit mogelijk te maken. De vrijwilligers zetten zich hierbij extra in om het rooster rond te krijgen. Daarnaast wordt het assortiment iets aangepast en wordt het pin only. Het café is voorlopig geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 16 uur. Het museum sluit hier qua openingstijden bij aan.

Het museum en de begraafplaats zijn het erover eens dat de constructie zoals die was voor de toekomst geen haalbare kaart is. Ondanks de ongelooflijke inzet van vrijwilligers blijft het, zeker in vakantieperiodes, lastig het café te bemensen. Daarnaast wil De Nieuwe Ooster het café na de zomer ook inzetten als bijzondere plek voor nabestaanden, bijvoorbeeld ook als ruimte voor condoleances. Daar is namelijk vraag naar. De functie als museumcafé blijft natuurlijk gehandhaafd en voor een bakkie troost blijft iedereen welkom. Het museum wil graag dat de ruimte beter geschikt wordt gemaakt voor activiteiten, zoals de succesvolle koffie- en cakelezingen.

Na de zomer krijgt het café daarom een nieuwe invulling.  Sinds januari werken De Nieuwe Ooster en Museum Tot Zover aan een plan voor de toekomst. Ook de vrijwilligers zijn uitgenodigd mee te praten. Maar op dit moment zijn beide organisaties vooral blij dat dit bijzondere café open kan blijven.

Word vrijwilliger

Het café wordt mogelijk gemaakt door betrokken vrijwilligers. Heb jij Interesse om te helpen? Laat het ons weten.

Lees meer

Stadspasactie

Museum Tot Zover heeft deze zomer een speciale aanbieding voor stadspashouders.

Lees meer

 


Over Café Roosenburgh en Museum Tot Zover

Café Roosenburgh is een prachtige ontmoetingsplek met goed zicht op het omringende groen van De Nieuwe Ooster. Als het weer het toelaat is het heerlijk om buiten te zitten. In deze bijzondere omgeving kunnen museumbezoekers, nabestaanden, groepen of parkbezoekers genieten van koffie met een lekker stukje taart, kleine lunchgerechten, of een goed glas wijn.

Museum Tot Zover is ook wel de verborgen culturele parel van Amsterdam Oost. Het museum vertelt over onze omgang met de dood in het verleden, heden en de toekomst. Met een frisse en open benadering stimuleert het museum reflectie op sterfelijkheid en daarmee waardering van het leven. De exposities zijn ontroerend mooi!