Krantenfoto van een verijdelde zelfmoordpoging uit de collectie Meinbert Gozewijn van Soest. © Bernie Orham, Tampa Bay Times, 1964 Krantenfoto van een verijdelde zelfmoordpoging uit de collectie Meinbert Gozewijn van Soest. © Bernie Orham, Tampa Bay Times, 1964

Tot Zover

De Vogelvanger. Randprogramma

De Vogelvanger: beeldessays over suïcide en preventie is een wake-up-call voor het stijgend aantal zelfmoorden. Communicatie is een speerpunt van de expositie. Aan iedere zelfdoding of suïcidepoging kleven verhalen en belanghebbenden zijn uiteenlopend.

Naar aanleiding van de expositie organiseert Museum Tot Zover in samenwerking met de Funeraire Academie in september en oktober een randprogramma voor kennisuitwisseling en verdieping.


  • 17 september 2015, workshop uitvaartverzorgers en suicide
  • 28 september 2015, literaire avond met Joost Zwagerman en David van Reybrouck
  • 4 oktober 2015, documentaire avond Strohalm en discussie

Workshop. Uitvaartverzorgers

Op donderdag 17 september 2015 organiseren we een avondworkshop waarbij speciaal de invalshoek van uitvaartverzorgers wordt belicht.
Hoe gaan uitvaartprofessionals om met suïcide en welke tools hanteren zij in de hulpverlening aan nabestaanden? Wat maakt een uitvaart als gevolg van zelfdoding anders en/of meer complex?  Waar hebben de naaste familieleden behoefte aan en hoe kan de uitvaartverzorger daarop anticiperen? En wat is bovendien de impact op het persoonlijke leven van de uitvaartverzorger?

Tijdens deze avond kunnen uitvaartverzorgers en ritueelbegeleiders elkaars verhaal (h)erkennen en op elkaars ervaringen reflecteren, ter bevordering van kennis, begrip en openheid. De begeleiding van de avond is in handen van Mieke de Bruin. Zij is behalve sr. communicatietrainer en verliescoach ook ervaringsdeskundige. Ze verloor haar zus en schreef daarover in de brievenbundel Leven met zelfdoding (2014).

Donderdag 17 september, 19:00-22:00uur
Museum Tot Zover, café Roosenburgh
De workshop is voltekend. U kunt niet meer inschrijven.

Literaire avond. Zonder Joost Zwagerman

Update 24/9 David Van Reybrouck en Joost Zwagerman zouden op dinsdag 29 september spreken over zelfdoding naar aanleiding van de tentoonstelling De Vogelvanger in Museum Tot Zover. Voor deze gelegenheid was de aula van begraafplaats De Nieuwe Ooster bij hoge uitzondering beschikbaar gesteld. Zwagerman’s tragische overlijden benadrukt de ongrijpbaarheid van depressie, de urgentie van een open dialoog over suïcide én het belang van zijn essays over dit onderwerp. Op verzoek van Van Reybrouck is besloten de literaire avond over zelfdoding door te laten gaan.

 

De dood van een dierbare

Zwagerman wilde spreken over zijn essaybundel Door eigen hand (2005) en over de doodswens van dichter en vriend Rogi Wieg, die in juli dit jaar overleed. Hij wilde het gesprek verbreden, “uitkomend op de vraag: hoe om te gaan met en te reageren op de doodswens van een dierbare.” Dit mailde Zwagerman een week voor zijn overlijden.

Schrijver David Van Reybrouck en dichter F. Starik gaan deze avond in dialoog over Door eigen hand. Ook belichten ze de euthanasie van Rogi Wieg, waar Zwagerman zich tegen verzette. Tevens zal Van Reybrouck, naar het oorspronkelijke plan, spreken over en voordragen uit Lamento, een gedichtencyclus bestaande uit afscheidsbrieven en interviews met nabestaanden. Gedurende de avond is er ruimte voor uitwisseling met een panel van deskundigen, waaronder psychiater Jan Mokkenstorm van 113Online.

De avond wordt ingeleid door Babs Bakels, curator van De Vogelvanger en gemodereerd door Sacha Bronwasser (de Volkskrant). Er is muziek van saxofonist Yuri Honing.

Dinsdag 29 september, 19:30-21:30uur
Museum Tot Zover, aula De Nieuwe Ooster
De avond is voltekend. U kunt niet meer inschrijven.

 

Documentaire. Strohalm

Op dinsdag 6 oktober wordt bij Museum Tot Zover de documentaire STROHALM (2015) vertoond, over het taboe op praten over zelfmoordgedachten. De avond wordt ingeleid door praktijkdeskundigen en afgesloten met debat.

Hoe goed kennen we de mensen om ons heen eigenlijk? Zou je ´t merken als een vriend of familielid zelfmoordgedachten heeft? Wat zeg je dan? En heeft dat zin? Via intieme bekentenissen maken vijf mensen ons deelgenoot van hun wanhoop en het verlangen naar een uitweg.

 

Hoe luisteren van levensbelang kan zijn

Ook volgt de documentaire een aantal vrijwilligers die werken bij 113Online, de anonieme hulpdienst voor mensen met zelfmoordgedachten. We zien hoe deze mensen worden getraind, hoe ze voor het eerst via de chat en de telefoon mensen te woord staan die er een eind aan willen maken. Hoe voer je zo'n gesprek? Wat zeg je wel en wat niet? Wat doe je als iemand de pillen al in heeft genomen? Kun je überhaupt iets betekenen? STROHALM laat zien dat luisteren helpt en dat erover praten levensreddend kan zijn.

Vooraf aan de documentaire geeft Lyna Polikar (GGD Amsterdam) een korte presentatie over het stedelijk suïcide preventie programma. Gerrie Hendriks (sociaal psychiatrisch verpleegkundige) zal haar ervaring toelichten met het trainen van gatekeepers: beroepskrachten of vrijwilligers die via hun werk in aanraking kunnen komen met suicidale mensen. Regisseur Lian Priemus leidt de documentaire in en beantwoordt vragen uit de zaal.

Dinsdag 6 oktober, 19:00-21:00uur
Museum Tot Zover, kleine aula De Nieuwe Ooster
De avond is voltekend. U kunt niet meer inschrijven.