Kippen op de begraafplaats, 2019, foto: l. cramwinckel Kippen op de begraafplaats, 2019, foto: l. cramwinckel

Tot Zover

Themadag: Dieren op de begraafplaats

Steeds meer mensen willen ook hun huisdier een permanente laatste rustplaats bieden, voorafgegaan door een uitvaartritueel. Op dierenbegraafplaatsen kan dat, maar op de meeste reguliere begraafplaatsen is dat niet mogelijk, terwijl de wet het wel toestaat. Zelfs levende dieren mogen vaak volgens veel verordeningen het graf van hun baasje niet bezoeken. Tijd voor nieuw beleid!


Op vrijdag 14 februari 2020 is er bij Museum Tot Zover een themadag over dieren op de begraafplaats. Vanwege de grote belangstelling in november 2019 bieden we hem opnieuw aan. Tijdens de themadag verdiepen wij ons in drie aspecten:

  • Het begraven en bijzetten van dieren in graven op de begraafplaats
  • Het toegangsbeleid van gezelschapsdieren bij grafbezoek
  • Het belang van dieren op de begraafplaats bij rouwverwerking

Veranderingen in beleid vragen doordachte keuzes, aangepaste regelgeving en goede communicatie. De mogelijkheid bieden om mens en dier samen te begraven in één graf of naast elkaar voorziet in een toenemende behoefte én biedt begraafplaatsen een nieuwe bron van inkomsten. Minder star omgaan met de toelating van gezelschapsdieren op de begraafplaats eveneens, maar wel onder voorwaarden. Daarnaast kunnen op de begraafplaats levende dieren, zoals vogels en bijen, evenals kleinschalige dierenparkjes met kippen en geiten een belangrijke bijdrage leveren aan de verwerking van rouw. 

Programma

De themadag wordt georganiseerd door Wim van Oort, specialist op het gebied van gedenkparkontwikkeling. Aan bod komen o.a. de volgende vragen:

Waarom zijn veel begraafplaatsen terughoudend bij het toestaan van het begraven van dieren op een mensenbegraafplaats en is dat terecht? Welke bijdrage kunnen dierenbegrafenissen en as-bestemmingen van dieren leveren aan de exploitatiebegroting? Welke wet- en regelgeving is van toepassing? Welke dieren mogen wel begraven of gecremeerd worden en welke vallen onder de destructieverplichting? Wat zijn veel voorkomende afscheidsrituelen? Welke rol spelen levende dieren bij rouwverwerking?

Werkwijze

De onderwerpen en vragen worden interactief besproken en verlevendigd met praktijkvoorbeelden. Voorafgaand aan de training vindt een schriftelijke inventarisatie plaats, waarbij je jouw persoonlijke vragen aangeeft. Een documentatiemap met achtergrondinformatie behoort bij het lesmateriaal.

Een bezoek aan de tentoonstelling ‘De Laatste Aai’ in Tot Zover is inbegrepen.

Praktische info

  • Vrijdag 14 februari 2020, 9.00-16.00 uur
  • Uitvaartmuseum Tot Zover, Kruislaan 124 te Amsterdam, zie hier voor P en route.
  • Doelgroep: Begraafplaatsbeheerders en - medewerkers, beleidsmedewerkers en andere geinteresseerden 
  • Niveau: Operationeel (praktijkgericht) en strategisch (beleidsmatig)
  • Investering: De kosten bedragen € 190,- per persoon, inclusief verblijf, lunch, documentatiemap en museumbezoek. Deze beroepsgerichte themadag is vrij van BTW.
  • LOB-leden van gemeentelijke en niet kerkelijke begraafplaatsen ontvangen een korting van 10% en LOB-leden van kerkelijke begraafplaatsen een korting van 20% (kortingscode: LOB-lidmaatschapsnummer) 
  • Aanmelden: Via de website van Gedenkparkontwikkeling, uiterlijk 3 weken voor aanvang van de themadag. 

Meer Informatie?       

Neem contact op met Wim van Oort, 
contact@gedenkparkontwikkeling.nl of bel 072-5814749.