Foto: René ten Dam Foto: René ten Dam

Tot Zover

1940-1945 – Bezetting van Nederland

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zouden meer dan 250.000 Nederlanders gedood worden, waarbij alleen al circa 102.000 Joden in Duitse kampen om het leven kwamen. Circa 8.000 verzetslieden kwamen om en werden lokaal begraven.

Verspreid door het land liggen de graven van geallieerde vliegers. Tijdens de oorlog vielen vele burgerdoden als gevolg van bombardementen, maar ook door honger en verplichte arbeidsinzet in Duitsland. En ook onder vergeten groepen als psychiatrische patiënten was de sterfte hoog. Met name de graven van burgerslachtoffers worden vandaag de dag bedreigd omdat ze vaak niet herkend worden en niet erkend zijn.

Dit is venster 26 uit de Canon van het Nederlands funerair erfgoed. Een uitgebreide omschrijving vind je in de publicatie Canon van het Nederlands funerair erfgoed (Stichting Dodenakkers, 2020).

Venster 27


Lees meer