Foto: René ten Dam Foto: René ten Dam

Tot Zover

1874 – Crematie

In de achttiende eeuw ontstond er weerstand tegen het begraven, wederom om hygiënische redenen, en er ontstond een beweging die crematie propageerde. In 1874 richtten de voorstanders in Den Haag de Vereeniging tot invoering der lijkenverbranding in Nederland op.

Het zou echter tot 1914 duren voordat de eerste crematie plaatsvond in Nederland, die oogluikend werd toegestaan aangezien regelgeving nog ontbrak. Pas in 1955 werd crematie officieel mogelijk gemaakt en anno 2021 wordt ongeveer twee derde van de overledenen gecremeerd.

Dit is venster 22 uit de Canon van het Nederlands funerair erfgoed. Een uitgebreide omschrijving vind je in de publicatie Canon van het Nederlands funerair erfgoed (Stichting Dodenakkers, 2020).

Venster 23


Lees meer