Foto: René ten Dam Foto: René ten Dam

Tot Zover

384 - Crypte van Sint Servaas

Het christendom deed in het zuiden veel eerder zijn intrede dan in de rest van Nederland. Servaas, waarvan wordt verondersteld dat hij een van de eerste bisschoppen in Nederland was, werd begraven nabij de weg naar Tongeren in Maastricht.

Aldaar werd zijn graf vereerd en als heiligverklaarde werden zijn resten in 549 overgebracht naar een speciale plek, de crypte van de latere Servaaskerk. In de loop der eeuwen zijn veel wonderen aan Sint Servaas toegeschreven. In de late middeleeuwen trok het graf een grote stroom pelgrims uit vele delen van Europa. In 1496 werden zijn relieken aan ca. 100.000 mensen getoond. Een dergelijke wijze van verering bracht een ontwikkeling op gang die ertoe zou leiden dat christenen begraven wilden worden in of naast de kerk, dicht bij heiligen (ad sanctos).

Dit is venster 8 uit de Canon van het Nederlands funerair erfgoed. Een uitgebreide omschrijving vind je in de publicatie Canon van het Nederlands funerair erfgoed (Stichting Dodenakkers, 2020).

Venster 9


Lees meer