Foto: René ten Dam Foto: René ten Dam

Tot Zover

2003 – Funeraire ontwikkelingen

De ontwikkelingen in de lijkbezorging staan niet stil. Nieuwe culturen brengen nieuwe rituelen en nieuwe wijzen van begraven. Daarnaast zijn er andere manieren van lijkbezorging ontstaan, zoals resomeren.

Er zijn niet alleen meer begraafplaatsen, maar doordat crematie sinds 2003 de meest gekozen vorm van lijkbezorging is geworden ook urnentuinen die als gedenkpark zijn ingericht. Hoe andere nieuwe ontwikkelingen zich verhouden tot de bestaande wijzen van lijkbezorging zal de tijd leren.

Dit is venster 32 - en voorlopig het laatste - uit de Canon van het Nederlands funerair erfgoed. Een uitgebreide omschrijving vind je in de publicatie Canon van het Nederlands funerair erfgoed (Stichting Dodenakkers, 2020).


Lees meer