Foto: René ten Dam Foto: René ten Dam

Tot Zover

3400 tot 2850 v.Chr. – Hunebedden

Hunebedden, gebouwd tussen 3400 en 3050 voor Christus, zijn de bekendste archeologische overblijfselen uit de Trechterbekercultuur en tegelijk de oudste tastbare funeraire objecten in Nederland.

Er zijn nu nog 53 van deze monumenten te vinden in Nederland. Ze maken onderdeel uit van een traditie van gemeenschappelijke stenen grafkamers die wijdverspreid was in Noordwest-Europa. Bij de bouw werd gebruik gemaakt van zwerfkeien die ter plekke of in de omgeving door het landijs waren afgezet in de IJstijd.

Dit is venster 2 uit de Canon van het Nederlands funerair erfgoed. Een uitgebreide omschrijving vind je in de publicatie Canon van het Nederlands funerair erfgoed (Stichting Dodenakkers, 2020).

Venster 3


Lees meer