Foto: René ten Dam Foto: René ten Dam

Tot Zover

1600 tot 1975 - In den vreemde

Eind zestiende eeuw lag de wereld open voor overzeese handel. In navolging van vooral Portugal en Spanje bouwden of veroverden Nederlanders handelsposten op verre kusten. Vestiging ter plekke bleek lucratief, maar niet zonder gevaar getuige de vele honderden begraafplaatsen overzee, van voormalig Nederlands-Indië tot Suriname.

Velen vonden hun laatste rustplaats op zee, maar voor hen die in den vreemde overleden werden kleine begraafplaatsen aangelegd. In het begin binnen forten en handelsposten, later ook erbuiten. In landen als Suriname, Indonesië en India ontstonden grote begraafplaatsen met een geheel eigen cultuur.

Dit is venster 12 uit de Canon van het Nederlands funerair erfgoed. Een uitgebreide omschrijving vind je in de publicatie Canon van het Nederlands funerair erfgoed (Stichting Dodenakkers, 2020).

Venster 13


Lees meer