Foto: René ten Dam Foto: René ten Dam

Tot Zover

1954 – Islamitisch begraven

Het oudste islamitische graf dat we kennen in Nederland stamt uit de negentiende eeuw. In 1932 werd voor het eerst een javaans-islamitisch grafveld ingericht op een Haagse gemeentelijke begraafplaats. In 1954 ontstond een islamitisch grafveld op het kerkhof in het Friese Nijemirdum.

Lang bleef de behoefte beperkt omdat veel moslims zich lieten begraven in het land van herkomst, tot tijdens de corona-epidemie de vraag naar eigen islamitische begraafplaatsen sterk toenam.

Dit is venster 29 uit de Canon van het Nederlands funerair erfgoed. Een uitgebreide omschrijving vind je in de publicatie Canon van het Nederlands funerair erfgoed (Stichting Dodenakkers, 2020).

Venster 30


Lees meer