Uit de expositie: Jij & ik Uit de expositie: Jij & ik

Tot Zover

Stichting Funerair Erfgoed

De Stichting Funerair Erfgoed is eigenaar van de collectie die wordt beheerd door de Stichting Nederlands Uitvaartmuseum, bekend als Museum Tot Zover. Museum Tot Zover is verantwoordelijk voor registratie, opslag, ontsluiting en presentatie van de collectie.


Adres

Stichting Funerair Erfgoed
Kruislaan 124
1097 GA Amsterdam
info@totzover.nl
RSIN nummer : 814144020

Bestuur

Voorzitter: de heer S. Boersma
Secretaris: de heer L.L.M. Eekhout
Penningmeester: de heer J.M.H.J. Keizer

Doelstelling

Het bevorderen van de belangstelling voor de uitvaartcultuur en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De bestuursleden ontvangen geen beloning.

De Stichting Funerair Erfgoed is eigenaar van de collectie die wordt beheerd door de Stichting Nederlands Uitvaartmuseum, bekend als Museum Tot Zover. Museum Tot Zover is verantwoordelijk voor registratie, opslag, ontsluiting en presentatie van de collectie. De financiële lasten die hiermee gemoeid zijn, worden gedragen door Museum Tot Zover. Voor het beleid van de Stichting Funerair Erfgoed en voor activiteiten t.a.v. de collectie, zie het actuele beleidsplan van Museum Tot Zover.

De jaarrekeningen van Stichting Funerair Erfgoed kunt u hieronder downloaden in PDF.