Still uit de installatiie HOPE (2015-2018) van Kim Tieleman. Dit beeld werd gewijgerd door Meta. Still uit de installatiie HOPE (2015-2018) van Kim Tieleman. Dit beeld werd gewijgerd door Meta.

Tot Zover

Meta blokkeert campagne voor kunsttentoonstelling over kanker

Vanwege de positieve pers- en bezoekersreacties is besloten om de tentoonstelling Kwaadaardig Mooi | Kunstenaars verbeelden Kanker te verlengen tot 16 april 2023. Tot verbazing en teleurstelling van het museum wordt de bijbehorende promotiecampagne echter gehinderd door blokkades van Meta.


‘Kanker’ mag niet

Tekstuele advertentiecontent zoals de woorden ‘kanker’ en ‘kwaadaardig’ zijn de afgelopen maand systematisch door Meta (voorheen Facebook) geblokkeerd en de foto’s van een installatie met geamputeerde borst worden geweigerd. Ook verzoeken van het museum om de advertenties te herzien zijn door Meta afgewezen. Dit in tegenspraak met facebookbeleid dat in 2016 onder druk van 20.000 kankerpatiënten werd herzien.

De expositie Kwaadaardig Mooi documenteert de fysieke en emotionele betekenis van kanker voor zowel patiënten als naasten. Het doel is steun, sensibilisering en emancipatie van het zieke lichaam in een wereld waar beelden van het fitte en gezonde lichaam normatief zijn. Meta maakt het ons knap moeilijk.

 

Ondersteunt u de expositie wel en zoekt u afbeeldingen? Hi-res afbeeldingen van de kunstwerken zijn in de perskit te vinden. Meer informatie bij communicatiemedewerker Lizz Heijn, l.heijn@totzover.nl.


Nu te zien