Foto: René ten Dam Foto: René ten Dam

Tot Zover

1869 – Eerste begrafeniswet

Provinciale regelingen als gevolg van het verbod op begraven in de kerk uit 1829 zouden uiteindelijk leiden tot landelijke wetgeving. In 1869 werd de eerste begrafeniswet van Nederland uitgevaardigd.

De nieuwe wet leidde ertoe dat talloze kleine gemeenten verplicht een ‘algemene’ begraafplaats moesten aanleggen, terwijl er vaak genoeg ruimte was om te begraven op de katholieke of hervormde begraafplaatsen in de gemeente. Het funeraire landschap breidde zich uit en versplinterde.

Dit is venster 20 uit de Canon van het Nederlands funerair erfgoed. Een uitgebreide omschrijving vind je in de publicatie Canon van het Nederlands funerair erfgoed (Stichting Dodenakkers, 2020).

Venster 21


Lees meer