Foto: collectie René ten Dam Foto: collectie René ten Dam

Tot Zover

1795 tot 1825 - Franse invloeden

Nieuwe Wetgeving. In 1795 kwam een door de Fransen gesteund bewind van patriotten - de Bataafse Republiek – aan de macht. Een van de maatregelen was de aankondiging dat het begraven van lijken in de kerken per 1 januari 1796 niet meer was toegestaan.

Hoewel er in kerken wel veel werd vernield, leidde het begraven in de kerken er nauwelijks onder. Na verschillende omwentelingen in het gezag werd Nederland onderdeel van het Franse Keizerrijk en vanaf 6 januari 1811 moesten gemeenten een begraafplaats buiten de bebouwde kom aanleggen. Maar nadat de Fransen waren vertrokken, werd in 1813 het verbod weer teruggedraaid.

Dit is venster 17 uit de Canon van het Nederlands funerair erfgoed. Een uitgebreide omschrijving vind je in de publicatie Canon van het Nederlands funerair erfgoed (Stichting Dodenakkers, 2020).

Venster 18


Lees meer