Foto: Rijkmuseum van Oudheden (RMO) (foto ter illustratie) Foto: Rijkmuseum van Oudheden (RMO) (foto ter illustratie)

Tot Zover

58 v.Chr. tot 700 - Friese koningsgraven

Met een interval van anderhalve eeuw was de kuststreek in het westen en noorden bewoond door de Friezen. Bewoning in dit gebied was mogelijk doordat de bewoners zelf hoogten opwierpen ter bescherming tegen het water. In de zesde en zevende eeuw bereikten de Friezen een hoge welvaart wat zichtbaar is in de wijze waarop ze hun doden ter aarde bestelden.

De doden werden gecremeerd en daarna begraven in grafvelden. Er zijn aanwijzingen gevonden voor koningsgraven vanwege vondsten van gouden mantelspelden. Veel van de oude grafvelden zijn opgevolgd door middeleeuwse kerkhoven. Pas met de bekering tot het christendom veranderden de begraafgewoonten van de Friezen.

Dit is venster 5 uit de Canon van het Nederlands funerair erfgoed. Een uitgebreide omschrijving vind je in de publicatie Canon van het Nederlands funerair erfgoed (Stichting Dodenakkers, 2020).

Venster 6


Lees meer