Foto: René ten Dam Foto: René ten Dam

Tot Zover

1850-1950 – Geclassificeerde begraafplaatsen

Klassenmaatschappij op de dodenakkers. Tijdens de hoogtijdagen van de klassenmaatschappij werden begraafplaatsen ingedeeld in klassen 1,2,3 en 4. Ze waren een typische afspiegeling van de sociale gelaagdheid in de maatschappij.

Grootse grafmonumenten voor de gegoede burgerij kregen een plek centraal of langs de hoofdpaden. Arme burgers werden op minder zichtbare locaties en kregen veelal eenvoudige of geen grafmonumenten op hun graf.

Dit is venster 19 uit de Canon van het Nederlands funerair erfgoed. Een uitgebreide omschrijving vind je in de publicatie Canon van het Nederlands funerair erfgoed (Stichting Dodenakkers, 2020).

Venster 20


Lees meer