Foto: René ten Dam Foto: René ten Dam

Tot Zover

1940 – Meidagen 1940

Duizenden slachtoffers in amper een week. De Tweede Wereldoorlog leidde tot de aanleg van de eerste oorlogsbegraafplaats in Nederland op de Grebberg, waar zowel Duitse als Nederlandse militaire slachtoffers werden begraven. In heel Nederland vielen in nog geen week tijd duizenden doden, zowel militairen als burgers.

Soms werden gesneuvelden ter plekke begraven en waar ze op kerkhoven en begraafplaatsen waren begraven, verschenen erehoven voor de gesneuvelde militairen. Burgerslachtoffers van de Duitse inval, getroffen door granaatvuur en bombardementen werden begraven in massagraven, met name in Rotterdam.

Dit is venster 25 uit de Canon van het Nederlands funerair erfgoed. Een uitgebreide omschrijving vind je in de publicatie Canon van het Nederlands funerair erfgoed (Stichting Dodenakkers, 2020).

Venster 26


Lees meer