Foto: René ten Dam Foto: René ten Dam

Tot Zover

7000 v.Chr. – Oudste graf van Nederland

In de Steentijd leefden, in wat nu Nederland is, jagers en verzamelaars. Wanneer een van hen overleed, werd het lichaam begraven. Bij de aanleg van de Betuwelijn vonden archeologen bij Hardinxveld-Giessendam het graf van een volwassen vrouw. De opgravers doopten haar Trijntje en ze kreeg als oudste gevonden begraving van Nederland veel aandacht.

Trijntje is omstreeks 5500-5300 voor Christus begraven. In 2015 troffen archeologen bij Nieuwegein skeletten aan uit de Swifterbantcultuur (5100-3400 voor Christus), waaronder dat van een jonge vrouw. Later onderzoek wees uit dat de begraven vrouw een baby in haar rechterarm had. Het is daarmee het oudst bekende babygraf van Nederland.

Dit is venster 1 uit de Canon van het Nederlands funerair erfgoed. Een uitgebreide omschrijving vind je in de publicatie Canon van het Nederlands funerair erfgoed (Stichting Dodenakkers, 2020).
Venster 2


Lees meer