Foto: René ten Dam Foto: René ten Dam

Tot Zover

1229 – Praalgraven

Een grafmonument als statussymbool. Edelen liet na verloop van tijd aanzienlijke grafmonumenten oprichten in kerken. Dit moest hun status als wereldlijk heerser of weldoener voor de kerk bevestigen.

Vaak werden de graven op de meest in het oog lopende locaties in de kerk aangelegd. Van eenvoudige sarcofaagdeksels ontwikkelden deze graven zich tot grote tombes die veel plaats in de kerk innamen. In sommige gevallen verrees zelfs een gedachteniskapel op het graf.

Dit is venster 11 uit de Canon van het Nederlands funerair erfgoed. Een uitgebreide omschrijving vind je in de publicatie Canon van het Nederlands funerair erfgoed (Stichting Dodenakkers, 2020).

Venster 12


Lees meer