Foto: René ten Dam Foto: René ten Dam

Tot Zover

1623 - Praalgraf voor Willem van Oranje

Op 10 juli 1584 maakte Balthasar Gerards een einde aan het leven van prins Willem van Oranje, de leider in de strijd van de opstandige Nederlandse gewesten tegen de Spanjaarden. De prins werd bijgezet in een grafkelder in de Nieuwe Kerk in Delft omdat de grafkelder van de familie in de Grote Kerk van Breda niet gebruikt kon worden vanwege de Spaanse bezetting.

In 1614 werd opdracht gegeven voor de bouw een monument naar ontwerp van de Amsterdamse meester-beeldhouwer Hendrick de Keyser. Het opzienbarende praalgraf werd bovendien gesitueerd in het voormalige priesterkoor ter hoogte van het altaar. Nadien is de grafkelder uitgebreid en is deze tot op de dag van vandaag in gebruik.

Dit is venster 14 uit de Canon van het Nederlands funerair erfgoed. Een uitgebreide omschrijving vind je in de publicatie Canon van het Nederlands funerair erfgoed (Stichting Dodenakkers, 2020).

Venster 15


Lees meer