Foto: René ten Dam Foto: René ten Dam

Tot Zover

1629 tot 1700 – Zeeheldengraven

Het uitdragen van de glorie van de Republiek vond in de zeventiende eeuw mede plaats door de bouw van grootse praalgraven voor de helden die waren gestorven in de strijd, vaak op zee. In verschillende kerken in Nederland, maar vooral in het westen, zijn praalgraven te vinden.

De meeste van deze grafmonumenten werden bekostigd door de Staten-Generaal of door de Admiraliteit waar de zeehelden voor uit waren gevaren. Ook voor andere prominenten zoals wetenschappers, rechtsgeleerden en schrijvers werden belangrijke gedenkplekken ingericht.

Dit is venster 15 uit de Canon van het Nederlands funerair erfgoed. Een uitgebreide omschrijving vind je in de publicatie Canon van het Nederlands funerair erfgoed (Stichting Dodenakkers, 2020).

Venster 16


Lees meer