Foto: Rijkdienst voor het Cultureel erfgoed (RCE), T. Penders (foto ter illustratie) Foto: Rijkdienst voor het Cultureel erfgoed (RCE), T. Penders (foto ter illustratie)

Tot Zover

800 tot 58 v.Chr. - Urnenvelden en vorstengraven

Aan het begin van de IJzertijd werd begraven in urnenvelden en was het gebruik van grote grafheuvels verdwenen. Ook werden geen voorwerpen meer meegegeven. Overledenen werden gecremeerd op een brandstapel.

De resten werden in sommige gevallen gewoon begraven, maar soms ook in een urn, op een hoger gelegen plek waar vaak al oudere graven lagen. In eerste instantie werden de graven nog bedekt met plaggenheuveltjes die dicht tegen elkaar werden aangelegd. Door de herkenbaarheid van de graven fungeerden deze grafvelden als baken en markering van het gebied van een boerengemeenschap.

Dit is venster 4 uit de Canon van het Nederlands funerair erfgoed. Een uitgebreide omschrijving vind je in de publicatie Canon van het Nederlands funerair erfgoed (Stichting Dodenakkers, 2020).

Venster 5


Lees meer