Foto: collectie stichting Dodenakkers.nl Foto: collectie stichting Dodenakkers.nl

Tot Zover

1955 – Wet op de lijkbezorging

In 1955 volgden de eerste grote aanpassingen op de begrafeniswet van 1869. Zo werd crematie legaal, maar pas in 1968 gelijkgesteld aan begraven. In 1991 werd de wet wederom herzien en gemoderniseerd.

Nadien is de wet nog enkele malen aangepast, onder andere ten aanzien van asbestemmingen en door de introductie van de term ‘particulier graf’ in plaats van ‘eigen graf’. Moderne ontwikkelingen zullen ervoor zorgen dat er aanpassingen blijven plaatsvinden.

Dit is venster 31 uit de Canon van het Nederlands funerair erfgoed. Een uitgebreide omschrijving vind je in de publicatie Canon van het Nederlands funerair erfgoed (Stichting Dodenakkers, 2020).

Venster 32


Lees meer