Litho naar een tekening van Pieter Adrianus Schipperus (1840-1929), ’s Konings Uitvaart. In de Nieuwe Kerk te Delft. 4 December 1890 (Museum Tot Zover, Amsterdam, aankoop 2020). Litho naar een tekening van Pieter Adrianus Schipperus (1840-1929), ’s Konings Uitvaart. In de Nieuwe Kerk te Delft. 4 December 1890 (Museum Tot Zover, Amsterdam, aankoop 2020).

Tot Zover

Heibel rond de kist

Goede voorbereiding voorkomt een bijzetting met bonje. Vraag maar aan koning Willem III. Niet bedacht op het gewicht van de corpulente monarch, sleepte men de kist maar over de grond. En er waren te weinig koetsen dus het kon verkeren dat een groothertog in een rijtuig met blauwbloedigen van lager allooi werd gepropt. Dat leverde briesende adel op. Paste echter wonderwel bij de driftige koning Gorilla, wiens karakter in de te vroeg begonnen lijkrede omschreven werd als ‘opbruisend en hartstochtelijk’. Alles ging mis die dag. En zijn Emma lag depressief op bed met een doek over haar hoofd.

Guus Sluiter, Kijk op Kunst rubriek.
Ook verschenen in: , Brancheblad Uitvaartzorg, nr. 1, februari 2021.


Lees meer